vrijdag 27 februari 2009

Sperwer op bezoek!De voederplaats in de tuin lokt op het einde van de winter behoorlijk veel Sijzen en Groenlingen. Dit had een mannetje Sperwer ook in de gaten en hij was al enkele dagen op jacht in m'n tuin, overigens met succes! Het leek me quasi onmogelijk foto's te maken aangezien hij meestal maar heel kort aanwezig was en meteen, al dan niet met prooi, weer wegvloog. Uiteindelijk besloot ik toch een poging te wagen en stelde ik enkele takken op rond de voederplaats. Opvouwbaar tentje erbij en wachten maar. En het geluk zat duidelijk mee, want na nog geen halfuur zag ik in een flits het mannetje weer door de tuin jagen! De jachtpoging mislukte en mijnheer zette zich prachtig recht voor de schuilhut op een van de op voorhand geplaatste Vliertakken. Daar bleef het niet bij, want hij vervloog nog enkele keren en zette zich telkens op een andere tak.....steeds dichter bij de hut. In ieder geval te dicht voor m'n 500mm met 1.4 TC. Maar wel dicht genoeg voor een portretje.
Ondertussen zijn de vaste schuilhutten voor het komende voorjaar bijna allemaal wat bijgewerkt en heb ik de nodige vergunningen verkregen voor hopelijk weer een boeiend foto-seizoen!
Glenn