donderdag 28 juni 2012

Zwarte Sterns in de Zouweboezem

België is in vergelijking met Nederland maar karig bedeeld met moerassen. Eén van de mooiste soorten gebonden aan moerassen met drijvende waterplanten is de Zwarte Stern. Bij ons in België is die helaas halverwege de jaren '80 verdwenen als broedvogel, maar in Nederland broeden dus nog wel enkele honderden koppels.
In Kalmthout wonen - vlakbij de grens - heeft dus zo z'n voordelen, want voor dergelijke soorten hoef ik niet al te ver te rijden. Eén van de dichtstbijzijnde kolonies bevindt zich in de Zouweboezem, een prachtig gebied in de omgeving van Ameide - Lexmond - Meerkerk. Het gebied is vooral bekend om de goede foto-mogelijkheden van vliegende Purperreigers. Ook die soort broedt er namelijk in redelijke aantallen. De klassieke locatie aan de Zouwendijk leverde gisterenavond echter nauwelijks kansen op, wellicht omdat de kolonie een beetje verschoven is of zijn de aantallen dit jaar gewoon lager? Gelukkig was ik er vorige jaren al enkele keren gepasseerd en kon ik oa dit soort beelden maken.

Nu was de Zwarte Stern dus de doelsoort. Jammer genoeg hing er aan de vogelkijkhut in het gebied (langs de Boezemweg) een infobordje waarin op tamelijk vage wijze de vogelfotografen met de vinger werden gewezen voor de achteruitgang van de soort in het gebied. Momenteel zou de populatie weer hersteld zijn. Er bleek een uitstekend uitkijkpunt te zijn aangelegd op ca. 10-20m afstand van een deel van de broedkolonie en de sternen leken zich daar helemaal niks van aan te trekken. Tenzij er dus een stel idioten in het verleden gewoon dwars door de kolonie zou gezwommen zijn, zie ik niet in hoe fotografen (of anderen, want die werden nergens vernoemd....) hier voor verstoring kunnen zorgen. Maar goed, de omstandigheden waren prima, maar de beloofde zon brak niet door dus echt goede vliegbeelden maken werd ons extra moeilijk gemaakt. Gelukkig was er ook een koppeltje Futen met grote jongen actief. Grappig om te zien hoe de jongen, hoewel ze eigenlijk al te groot waren, toch nog op de rug van het wijfje probeerden te kruipen, met succes trouwens!

Jonge Zwarte Sterns - Zoals bijna overal in Nederland wordt ook hier op kunstmatige vlotjes gebroed.

vrijdag 22 juni 2012

Sternen in Stellendam

Nu m'n terreinwerk op de Kalmthoutse Heide achter de rug is, komt er af en toe een beetje tijd vrij om te besteden aan fotografie. Eindelijk! Vandaag bracht ik een bezoekje aan een aantal van m'n INBO-collega's die onderzoek doen in broedkolonies van verschillende soorten sternen. Plaats van bestemming was Stellendam in Zeeland. Een kolonie van 3300 koppels Grote Stern, vele honderden Visdieven en een kleine 100 Dwergsterns zit daar verspreid over enkele kleine eilandjes samen met vele duizenden Kokmeeuwen. Een fantastisch (en luidruchtig) schouwspel! Vandaag moesten een heel aantal jongen geringd worden, maar gelukkig was er af en toe ook tijd voor een aantal beelden.

Jonge Visdief
Visdief (3x)

Jonge Dwergstern

Grote Stern

Kokmeeuw