zondag 25 september 2011

De klok rond fotograferen in Zeeland

Schitterend, windstil weer en een hele dag vrije tijd. En bovendien gunstig getij op de Oosterschelde, dwz zowel 's ochtends als 's avonds laagtij. Ideale omstandigheden dus voor de drijvende schuilhut. Daarom gisteren beslist om naar Zeeland te trekken en steltlopers te gaan fotograferen, één van m'n favoriete onderwerpen. Tussen twee sessies met de drijfhut door bezocht ik ook een aantal andere interessante plekken om steltjes aan te treffen. Hieronder een beknopt overzicht met commentaar bij de foto's. Een volledig overzicht van die dag met ook beelden van Bruine Kiekendief, Putter en een aantal eendensoorten op m'n site.


Wellicht voor vogelfotografie één van de betere, publiek toegankelijke schuilhutten is die van de Keihoogte-Inlaag te Wissenkerke. De hut is deels ingegraven en is voorzien van enkele vrij lage kijkgaten waar ook de lenskap van een Canon 500mm f4 makkelijk doorheen kan. Mits wat geduld komen de Zwarte Ruiters (én andere soorten) er beeldvullend voorbij paraderen. Ik had ondanks vele drijfhut-uren in Zeeland alvast nog nooit zo langdurig verschillende Zwarte Ruiters voor de lens gekregen.


Dit is wel een typische Drijfhut-foto met een heerlijk meewerkend groepje Rosse Grutto's. In het laatste avondlicht gemaakt.Keihoogte - Wissenkerke, één van de vele tientallen Scholeksters die er kwam overtijen.Keihoogte - Wissenkerke, de enige aanwezige Kluut gaf een showke weg. Ik heb vooral geprobeerd de beweging bij het foerageren vast te leggen.

Nog een leuke plek om steltlopers te fotograferen zijn de uitgestrekte stranden van Ouddorp, ten oosten van de vuurtoren. Ik was er 's morgens vroeg en er waren nauwelijks wandelaars, en vooral geen honden, altijd handig!
Zelfde lokatie als de Kanoeten, maar niet zo talrijk als ik gehoopt had. Na een hele tijd zoeken vond ik twee vogels die zich heel dicht lieten benaderen. Vanop de monopod gefotografeerd.
Nog eentje van Ouddorp. Ik was vooral gekomen voor de Drieteentjes en heb er niet veel tijd ingestoken hoewel ze heel erg tam waren.

Overal in Zeeland vind je nu Bontbekplevieren. Deze begon zich uitgebreid te poetsen en liet zich makkelijk fotograferen vanaf de monopod.

woensdag 14 september 2011

Een dagje Zeeland

Op zoek naar nieuwe drijfplekjes trok ik gisteren een dagje naar Zeeland. Uiteraard mét fotomateriaal want je weet nooit of er zich gelegenheden voordoen.
Een plek die momenteel veel bezocht wordt door fotograferen is de inlaag thv de Keihoogteweg te Wissenkerke. De vorige kijkhut werd door vandalen in brand gestoken en is ondertussen vervangen door een nieuwe. De ontwerper ervan heeft zowaar aan fotografen gedacht want de hut is half ingegraven én bevindt zich vlakbij een slikrand. Je maakt er dus kans op beelden van verschillende soorten steltlopers en eenden. Ik kwam er toe op het moment dat het hoogtij opkwam. Dat zorgde voor een toeloop van steltlopers op zoek naar een hoogwatervluchtplaats. Ze bleven echter ver weg van de hut met uitzondering van één Zwarte Ruiter die even heel mooi kwam paraderen voor de hut. Ook enkele Wintertalingen kwamen al foeragerend echt dichtbij. Al bij al een aanrader om eens vaker langs te gaan, zeker ook in het voorjaar!


Een korte stop langs de Brouwersdam leerde me dat Zilvermeeuwen Mosselen eten op dezelfde manier als waarmee Lammergieren beenmerg uit de botten van schapen halen: ze vliegen met de Mossel een 10-tal meter omhoog en laten ze dan op de stenen vallen. Na enkele pogingen begeeft de schep het en wordt de Mossel verorberd.

Wintertaling - Inlaag Keihoogteweg Wissenkerke

De spuikop aan de Brouwersdam trekt altijd veel vogels aan. Ik heb me een tijdje bezig gehouden met het maken van vliegbeelden van de aanwezige Grote Sternen. Geregeld werd een visje gevangen en meteen doorgespeeld aan de nog steeds volop bedelende jongen.


Zwarte Ruiter - Inlaag Keihoogteweg Wissenkerke


Meer beelden van deze dag zoals gewoonlijk op m'n website!

zaterdag 3 september 2011

Verbrande heide biedt mogelijkheden!

De najaarsterk is al een tijdje in volle gang. Zoals wel te verwachten was, hebben de grote, verbrande heidevlaktes nu heel wat voedsel te bieden voor de doortrekkers. Het wemelt er al opnieuw van de insecten en doordat de vegetatie verdwenen is, zijn die insecten voor vogels zoals Tapuiten, Boompiepers, Boomleeuweriken, Paapjes enz... makkelijk te bereiken.

Daar waar vroeger Pijpenstrootje groeide, zie je nog nauwelijks dat het gebrand heeft; het gras staat er alweer bijna 1 meter hoog. Maaar daar waar er vroeger monotone, purperen heide bloeide, is de grond nu nog even kaal als de dag na de brand. En op die plekken moet je dus nu zijn. Ik heb geprobeerd de roetrestanten van de brand mee in enkele foto's te verwerken.
Dat er op al die kleine zangvogels ook af en toe een roofvogel, zoals een Sperwer, afkomt, is natuurlijk heel normaal. Deze ging plots pal voor de hut zitten, maar helaas wat ver en met nog enkele pollen Pijpenstrootje op de voorgrond. Met handmatige scherpstelling lukte het nog net. Uiteraard ook behoorlijk moeten croppen terwijl de andere foto's steeds minimaal 85 % van het origineel zijn. Maar er volgen ongetwijfeld nog kansen!
donderdag 1 september 2011

Najaarstrek in Letland

De voorbije dagen bracht ik door in Riga, Letland, waar ik deelnam aan een ornithologisch congres. Gelukkig had ik de eerste dag een beetje tijd om foto's te maken. Ik bezocht een paar leuke plaatsen langs de kust (zie kaartje onderaan dit bericht). Vooral de steltloper- en sternentrek was volop aan de gang, maar ook een bijzonder bereidwillig poserende Grote Zilverreiger passeerde de revue.
Kaartmateriaal van de Baltische Staten is online beschikbaar en behoorlijk gedetailleerd!


Altijd lastig om scherp te stellen op vogels die naar je toe lopen,
maar de AF van de 7D kan dat opmerkelijk beter dan die van de 5D2.


Reuzensterns vormden voor mij het hoogtepunt van de waarnemingen. De vogels die in Estland broeden, trekken in deze periode door Letland naar het zuiden. Dit groepje zat een eind uit de kust op een zandbank, maar ik kon er naartoe waden en met de monopod bijna volledig in het water deze foto maken.


Zonder m'n drijvende schuilhut was ik genoodzaakt op een andere manier steltlopers te fotograferen. Daarom een gemengd groepje gezocht en op een afstand bij de vloedlijn plaatsgenomen met de monopod op de laagste stand. Een kwartier later was ik omsingeld door de strandlopers en kon ik zelfs geen foto's meer maken omdat ze te dichtbij kwamen.

Deze Grote Zilverreiger was ongelooflijk tam. Hij stond te vissen bij de monding van een klein, snelstromend riviertje in de Baltische Zee. 's Avonds fotograferen was de enige mogelijkheid om het felle wit onder controle te houden.

Bonte Kraaien zitten echt overal en in tegenstelling tot de schuwe Raven lieten ze zich makkelijk fotograferen al kostte me dat wel enkele Letse koekjes.
Ten slotte een overzicht van de bezochte gebiedjes (paars omrand). Letland is prachtig, jammer dat ik er zo weinig tijd kon spenderen. Zeker het binnenland met al z'n spechten en uilensoorten (Letland is voor 40 % bebost!) is zeker een verlengd bezoek waard. De rest van de trip zag ik enkel de gebouwen van de universiteit van Riga...


Een volledig fotografisch verslag vind je op m'n website.