zaterdag 13 september 2014

Hut 7: de oplossing voor lastig te fotograferen soorten?

Het bedenken van fotohutten en het voorbereidende werk vind ik persoonlijk even plezierig als het fotograferen zelf. Met de multisoortenhut, de boshut, buizerd- en steenuilhut had ik al een behoorlijke range van vogelsoorten voor de verschillende hutten aangetrokken, maar één van de lastigste groepen om te fotograferen blijft toch de 'little brown jobs', zoals ze wel eens genoemd worden:  karekieten, rietzangers, tjiftjaffen en fitissen, grasmus-achtigen en nog veel andere kleine vogelsoorten, vaak gebonden aan rietland en struweel.

En ziedaar, Hut 7 moet het nu mogelijk maken ook die vogelsoorten te fotograferen. De voorbije weken had ik de hut opgebouwd in een nat rietland, maar dit bleek toch iets té nat te zijn en het was praktisch bijna niet haalbaar die locatie aan te houden. Daarom heb ik ze nu heropgebouwd vlakbij de bestaande multisoortenhut. Bovendien zullen beide hutten verbonden worden door een gecamoufleerde gang zodat je ongezien van de ene naar de andere kan gaan. Het totale aantal op één dag te fotograferen soorten gaat dus nog wat verder de hoogte in!

Net zoals bij Hut 1 zal er nog heel wat gaan veranderen de komende tijd, maar zoals hieronder zal blijken, is het nu al erg de moeite waard, vooral tussen zonsopgang en 10h30.

Eens de hut was opgebouwd, heb ik de voorbije week 2 korte testsessies voorzien. Een reeks beelden van die sessies ( én van eentje van enkele jaren terug) heb ik op m'n pbase-site opgeladen: http://www.pbase.com/glennv/rietlandhut

De hut zelf biedt ruimte aan 2 fotografen. Je kijkt er door een brede plaat spiegelend glas en fotografeert door klassieke openingen in camonet.
Tot het einde van 2014 is deze hut zonder meerkost ter beschikking van fotografen die Hut 1 bezoeken. Vanaf 2015 volgt dan een splitsing van beide hutten of een aanpassing van de prijzen voor de combinatie.

De nieuwe struweel- en rietlandhut is klaar voor gebruik!

maandag 1 september 2014

Veel soorten en kleuren voor Hut 1

Ik durf stilaan te zeggen dat m'n opzet met deze hut helemaal lijkt te gaan slagen. Vooral in de tweede helft van augustus werd de hut écht een 'multihut'. Dagen tot maximaal 30 soorten kwamen voor en in de loop van de maand werd IJsvogel bijna continu waargenomen, soms uren na elkaar vissend, poetsend enz... Enkele bezoekers schreven me na hun bezoek dat het 'enerverend, maar big fun' was om op hetzelfde ogenblik aan de ene zijde een mooi poserende IJsvogel of Blauwe Reiger te fotograferen en enkele seconden later alweer te moeten plaatsnemen voor het boshut-luik voor fraaie soorten als Tuinfluiter, Sperwer, Gekraagde Roodstaart, Grasmus enz.... Het moeras-luik blijft nog wat achter, maar gaat ongetwijfeld nog zijn nut bewijzen in oktober-november wanneer de Waterrallen gaan komen. In het voorjaar lijkt me dat de ideale plek voor o.a. Blauwborst.
De kaap van de 50 gefotografeerde soorten is intussen bereikt en daar ben ik best trots op :-)! Fotografen die al een plekje geboekt hebben in de eerste helft van september gaan wellicht een spannende dag tegemoet want er komt prachtig weer onze kant uit. Er staat zelfs een oostenwind op het programma en dat betekent vaak leuke soorten. Hieronder alvast een selectie van beelden van de voorbije dagen!

Doordat bezoekers de tijd namen om me te wijzen op verbeterpunten, is er ondertussen weer een en ander veranderd. De wat hoger gelegen wand aan de boshut-vijver werd weggegraven waardoor nu ook vogels die rechts van dit luik komen poseren, mooi kunnen gefotografeerd worden. De achtergrond is eveneens veel rustiger geworden. Ik heb intussen ook een hele verzameling zitplaatsen voor de IJsvogels verzameld en zal geregeld wisselen zodat telkens andere beelden kunnen verwacht worden. Ik werk tegelijk aan de mogelijkheid om ze duikend te fotograferen en wie weet zelfs onder water :-). Dat laatste zal niet voor meteen zijn, maar lijkt me op deze plek perfect te realiseren.


Een update van de boshut (Hut 2) met nu o.a. steeds vaker Appelvink staat voor volgende week op het programma.