zaterdag 12 april 2014

Update soortenrijkdom voor de bos-fotohut april 2014

Voorlopig beleven we een behoorlijk droog voorjaar en dat is goed nieuws voor de te verwachten soorten voor de fotohut.
Het complete soortenlijstje van de vogels (en zoogdieren) die sinds 1 maart gefotografeerd werden vanuit de hut ziet er als volgt uit:

Gefotografeerd tot op 11/04: Sperwer - Koolmees - Pimpelmees - Staartmees - Zwarte Mees - Koperwiek - Merel - Zanglijster - Boomklever - Boomkruiper - Grote Bonte Specht - Groene Specht - Groenling - Keep - Sijs - Kleine Barmsijs - Vink - Holenduif - Houtduif - Gaai - Kauw - Zwarte Kraai - Ekster - Heggenmus - Winterkoning - Roodborst - Ringmus - Tjiftjaf - Zwartkop - Fazant - Wilde Eend

Zoogdieren: Ree - Rosse Woelmuis - Bosmuis - Haas


Waargenomen, maar dit voorjaar nog (net) niet gefotografeerd: Goudhaan - Vuurgoudhaan - Gekraagde Roodstaart - Kleine Bonte Specht - Buizerd - Matkop - Kuifmees


Worden nog verwacht wanneer het voorjaar verder vordert: o.a. Fitis, Bonte Vliegenvanger, Appelvink, Goudvink, Vuurgoudhaan.....


De laatste week kreeg de hut regelmatig onverwacht bezoek van... een koppel Wilde Eenden. Een beetje onverwacht voor een boshut :-). Een fijn extraatje voor bezoekende fotografen is de Ree die zich steeds vaker voor de hut laat zien. Vandaag was dat weer het geval. De eigenaar van het terrein kan ze zelfs aaien. Ook mij begint ze duidelijk beter en beter te kennen want wanneer ik alleen ben, komt ze vaak al tot op 1-2 meter afstand polshoogte nemen. 


April vormt zo'n beetje de aanloop naar het 'drink-en-badder-seizoen' dat vanaf mei moet gaan loskomen. Bovendien is de eerste Gekraagde Roodstaart al gezien en volgt normaal gezien deze week ook Bonte Vliegenvanger. Je kan het allemaal ook makkelijk volgen op Facebook!