donderdag 12 januari 2012

Gulls, gulls, gulls!

De eerste dagen van 2012 waren erg onstuimig. Twee stormen volgden elkaar op, de laatste kwam uit het noordwesten en dan weet je dat er aan de kust veel Drieteen- en Dwergmeeuwen te verwachten zijn. De dagen na de storm werden er zelfs Drieteenmeeuwen waargenomen in Wallonië en Limburg, helemaal landinwaarts geblazen dus. Daar kwam nog bij dat er vorig najaar een kleine influx plaatsvond van Kleine en Grote Burgemeesters, twee meeuwen die je hier nu ook weer niet zo vaak te zien krijgt. Daarom een toertje gepland om op een halve dag tijd die 4 soorten te fotograferen. De start was in Stellendam, in de buitenhaven. De daar al weken verblijvende Kleine Burgemeester bleek bij aankomst al trouw op post. Met behulp van wat koekjes waarvan de vervaldatum al lang verstreken was, kreeg ik hem vrij eenvoudig tot op enkele meters én op ooghoogte. Dan naar de vlakbij gelegen Brouwersdam waar het met noordwestenwinden altijd spannend is. De Drieteen- en Dwergmeeuwen foerageerden in de branding bij opkomend tijd. Botten aan en hop, het water in. Ik was zo geconcentreerd aan het fotograferen dat ik de snelheid van het opkomende tij onderschatte, maar toen m'n botten volstroomden met ijskoud zeewater had ik het snel begrepen :-) De laatste stop was Neeltje Jans voor de Grote Burgemeester en nog een nieuwe lading Drieteenmeeuwen. De Burgemeester bleek de minst meewerkende vogel van de voormiddag te zijn, maar er komen wellicht nog wel enkele kansen deze winter.
Meer foto's zoals steeds op mijn website!

Geen opmerkingen: