woensdag 11 september 2013

Lezing Zundert

Soms loopt m'n werk op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een beetje door elkaar met de natuurfotografie. Op vraag van het SWEV (Samenwerkingsverband van Westbrabantse Vogelwerkgroepen) verzorg ik op 26/09 e.k. een lezing over m'n INBO-onderzoek in het Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide. Ik ga daarbij dieper in op de effecten van graasbeheer met schapen en runderen op grondbroedende vogelsoorten. In een tweede lezing komt de grote heidebrand van 2011 ter sprake en ga ik na in hoeverre deze een effect heeft gehad op 13 soorten vogels typisch voor het heidelandschap (thesisonderzoek van Annelies Jacobs, studente biologie aan de UA). Beide lezingen worden ruim voorzien van de nodige beelden gemaakt in het Grenspark. Iedereen is welkom en de toegang gratis! Hieronder de bijhorende flyer:


Geen opmerkingen: