zaterdag 13 september 2014

Hut 7: de oplossing voor lastig te fotograferen soorten?

Het bedenken van fotohutten en het voorbereidende werk vind ik persoonlijk even plezierig als het fotograferen zelf. Met de multisoortenhut, de boshut, buizerd- en steenuilhut had ik al een behoorlijke range van vogelsoorten voor de verschillende hutten aangetrokken, maar één van de lastigste groepen om te fotograferen blijft toch de 'little brown jobs', zoals ze wel eens genoemd worden:  karekieten, rietzangers, tjiftjaffen en fitissen, grasmus-achtigen en nog veel andere kleine vogelsoorten, vaak gebonden aan rietland en struweel.

En ziedaar, Hut 7 moet het nu mogelijk maken ook die vogelsoorten te fotograferen. De voorbije weken had ik de hut opgebouwd in een nat rietland, maar dit bleek toch iets té nat te zijn en het was praktisch bijna niet haalbaar die locatie aan te houden. Daarom heb ik ze nu heropgebouwd vlakbij de bestaande multisoortenhut. Bovendien zullen beide hutten verbonden worden door een gecamoufleerde gang zodat je ongezien van de ene naar de andere kan gaan. Het totale aantal op één dag te fotograferen soorten gaat dus nog wat verder de hoogte in!

Net zoals bij Hut 1 zal er nog heel wat gaan veranderen de komende tijd, maar zoals hieronder zal blijken, is het nu al erg de moeite waard, vooral tussen zonsopgang en 10h30.

Eens de hut was opgebouwd, heb ik de voorbije week 2 korte testsessies voorzien. Een reeks beelden van die sessies ( én van eentje van enkele jaren terug) heb ik op m'n pbase-site opgeladen: http://www.pbase.com/glennv/rietlandhut

De hut zelf biedt ruimte aan 2 fotografen. Je kijkt er door een brede plaat spiegelend glas en fotografeert door klassieke openingen in camonet.
Tot het einde van 2014 is deze hut zonder meerkost ter beschikking van fotografen die Hut 1 bezoeken. Vanaf 2015 volgt dan een splitsing van beide hutten of een aanpassing van de prijzen voor de combinatie.

De nieuwe struweel- en rietlandhut is klaar voor gebruik!

Geen opmerkingen: