vrijdag 7 juni 2013

Vogelfotografie in Hongarije - Dag 2

De week was goed begonnen in de ‘Egret and Stork hide’. Voor dag 2 stond er warm en zonnig weer op het programma en aangezien er voor de volgende dag behoorlijk wat regenbuien werden aangekondigd, leek dit ons een geschikt moment om richting drinkwaterhutten te trekken. Dit zijn locaties waar bosvogels worden aangetrokken door de aanleg van kleine vijvertjes vlak voor de fotohut en bovendien op ooghoogte ervan.


Onze groep bestond uit 6 personen en we hadden de beschikking over 2 van dergelijke hutten die onderling een beetje verschilden van soortensamenstelling. We besloten dan ook ons te verdelen in groepjes van 3 en rond het middaguur te wisselen aangezien de hutten zich op wandelafstand van elkaar bevonden. Zelf startte ik in de ‘Passerine drinking hide nr 1’. Na wat gepuzzel met de setup namen we plaats in de hut en nog voor de deur gesloten werd, zat er al een Grauwe Vliegenvanger klaar op één van de takjes en plofte er een Middelste Bonte Specht vanuit het niets op de rand van de vijver! Dit beloofde een spectaculaire dag te worden… 
De twee hutten samen waren die dag goed voor 24 verschillende soorten, maar de voormiddag in de eerste hut spande toch wel de kroon wat activiteit en soortenrijkdom betreft. Er was nauwelijks pauze in de activiteit en hoewel er meestal ‘gewone’ soorten als mezen, Zanglijsters en Merels kwamen drinken, was het ook geregeld schrikken bij de aankomst van wat meer spectaculaire soorten. We hoorden al een tijdje een zingende Tortel en zagen de vogel ook foerageren op de grond naast de hut. Plots vloog de vogel op en kwam heel kort even drinken, prachtige soort! 

Ondertussen kregen we vrij veel kansen om mooie beelden te maken van de Middelste Bonte Specht, maar de camera’s draaiden pas echt hard door toen ook een wijfje Kleine Bonte Specht ruim de tijd nam om te drinken en baden. Na een iets rustiger moment zag ik plots een witte flits door het bos vliegen, gevolgd door een roepje dat maar van één soort kon komen: Withalsvliegenvanger! Het duurde niet lang voor zowel het vrouwtje als het mannetje zich kort, maar erg mooi lieten zien. 


Het zonlicht zorgde voor uitdagende situaties wat belichting betreft, maar een voordeel was dat je soms soorten kon isoleren voor een verder erg donkere achtergrond. Een laatste attractie werd gevormd door de Appelvinken die vooral in hut 2 erg geregeld kwamen drinken en behoorlijk agressief bleken tov de andere badgasten. Tot voor kort had ik die soort nog nooit gefotografeerd, maar sinds dit voorjaar is het ook een vaste gast aan één van m’n eigen fotohutten in Kalmthout.


Veel meer beelden van deze en de andere dagen volgen op m'n website.

Geen opmerkingen: