zondag 24 november 2013

Boshut: het komt los!

Sinds de vorige update is er behoorlijk wat veranderd: het is wat droger geworden en gevoelig frisser en dat heeft geleid tot een grote toename van de drukte voor de hut. En de echte koude moet nog komen!

Recent gaf ik een workshop vanuit de hut en kon ik eindelijk zelf ook nog eens meemaken wat er allemaal passeert. Ik fotografeerde zelf niet zo veel, maar noteerde een behoorlijke 18 soorten: Groenling-Keep-Vink-Sijs-Holenduif-Grote Bonte Specht-Gaai-Ekster-Boomklever-Boomkruiper-Koolmees-Pimpelmees-Zwarte Mees-Merel-Goudhaan-Heggenmus-Roodborst-Winterkoning. Sperwer en Buizerd vertoonden zich bovendien kort. Buizerd is al regelmatiger voor de hut die daarvoor speciaal werd gebouwd: hij is nu 3 dagen op 5 aanwezig, maar het moet nog beter kunnen. Binnenkort doe ik zelf een eerste sessie uit die hut en daar verwacht ik heel wat van.

Overige soorten voor de boshut van de voorbije week: Groene Specht (3x), Goudvink (1x), Kramsvogel (1x) en Zanglijster (2x).

Minpunt deze week: het licht! Zelden zo'n sombere week meegemaakt, er was werkelijk nauwelijks een streepje zon te zien!

EDIT: één dag later was het opnieuw raak toen er een jonge Sperwer pal voor de hut kwam zitten en uitgebreid de tijd nam om zich te laten fotograferen!
Geen opmerkingen: