zaterdag 3 september 2011

Verbrande heide biedt mogelijkheden!

De najaarsterk is al een tijdje in volle gang. Zoals wel te verwachten was, hebben de grote, verbrande heidevlaktes nu heel wat voedsel te bieden voor de doortrekkers. Het wemelt er al opnieuw van de insecten en doordat de vegetatie verdwenen is, zijn die insecten voor vogels zoals Tapuiten, Boompiepers, Boomleeuweriken, Paapjes enz... makkelijk te bereiken.

Daar waar vroeger Pijpenstrootje groeide, zie je nog nauwelijks dat het gebrand heeft; het gras staat er alweer bijna 1 meter hoog. Maaar daar waar er vroeger monotone, purperen heide bloeide, is de grond nu nog even kaal als de dag na de brand. En op die plekken moet je dus nu zijn. Ik heb geprobeerd de roetrestanten van de brand mee in enkele foto's te verwerken.
Dat er op al die kleine zangvogels ook af en toe een roofvogel, zoals een Sperwer, afkomt, is natuurlijk heel normaal. Deze ging plots pal voor de hut zitten, maar helaas wat ver en met nog enkele pollen Pijpenstrootje op de voorgrond. Met handmatige scherpstelling lukte het nog net. Uiteraard ook behoorlijk moeten croppen terwijl de andere foto's steeds minimaal 85 % van het origineel zijn. Maar er volgen ongetwijfeld nog kansen!